PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” của trường THCS Thanh Giang 03/04/2018 [HyperLink19]
2 Hướng dẫn Nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương 24/08/2014 [HyperLink19]
3 Nội quy, quy định nền nếp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh của Liên đội THCS Thanh Giang 08/09/2013 [HyperLink19]
4 Quy chế dân chủ trong cơ quan năm học 2013- 2014 08/09/2013 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
6 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
7 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]