PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:42:46 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:35:27 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai05:35:22 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai05:21:59 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai05:02:23 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai05:01:22 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai04:55:35 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai04:46:10 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
9Khách vãng lai04:46:10 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
10Khách vãng lai04:22:20 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai04:12:41 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
12Khách vãng lai04:00:53 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9652
13Khách vãng lai03:50:56 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
14Khách vãng lai03:30:36 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7100
15Khách vãng lai03:22:42 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai03:08:13 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai02:37:48 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
18Khách vãng lai02:37:31 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00511
19Khách vãng lai02:35:24 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=563
20Khách vãng lai02:29:53 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai02:27:13 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
22Khách vãng lai02:18:11 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9646
23Khách vãng lai02:10:21 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
24Khách vãng lai02:01:08 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6857
25Khách vãng lai01:53:11 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7090
26Khách vãng lai01:32:29 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai01:24:05 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
28Khách vãng lai01:20:22 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7096
29Khách vãng lai00:56:45 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6859
30Khách vãng lai00:56:01 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9649
31Khách vãng lai00:34:55 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00518
32Khách vãng lai00:21:15 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00522
17 12 2018